Изберете език

 • Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

  ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 • Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

  ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

 • Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

  ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 • Европейски фонд за гарантиране на земеделието

  ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

 • Европейски фонд за гарантиране на земеделието

  ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейската комисия стартира проучване за нуждите и интересите на заинтересованите страни в селските райони в Европа, инициирано от службата за подкрепа на Пакта за селските райони. Целта е да бъдат идентифицирани ключовите области, в които Пактът може да предложи по-добра подкрепа и персонализирани дейности. Анкетата ще предостави решаваща информация за оформяне на бъдещето на политиките и инициативите на ЕС за развитие на селските райони.

В тази връзка се приканват всички земеделски стопани и заинтересовани страни  да попълнят анкетата. Попълването й отнема около 10 минути и е достъпна тук –https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Rural_Pact_Stakeholder_needs_survey (версията на български език се избира от менюто).

Припомняме, че Пактът за селските райони, който бе стартиран от Европейската комисия през 2021 г., е част от дългосрочната визия за селските райони на ЕС.

Той предоставя рамка за сътрудничество между публичните органи, гражданското общество, бизнеса, академичните среди и гражданите на европейско, национално, регионално и местно ниво. Пактът дава възможност за работа в мрежа и насърчава поемането на ангажименти за справяне с нуждите и стремежите на жителите на селските райони.


mzhg