Изберете език

Прилагане съгласно Наредба № 14 от 11.09.2023 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 година

Прикачени файлове
ИНТЕРВЕНЦИИ В ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ОТ СПРЗСР 2023-2027 [44.9Кб]
Публикувано Четвъртък, 06 Юни 2024 от 0

mzhg